X

Text/HTML

New Page 2
ردیف شرح کالا وزن (گرم) ابعاد متراژ محصول مارک
1 رول فتوگلاسه (ضد آب) 130 91/4 30m چین Mega
2 رول فتوگلاسه (ضد آب) 130 106/7 30m چین Mega
3 رول فتوگلاسه (ضد آب) 150 91/4 30m چین Mega
4 رول فتوگلاسه (ضد آب) 150 106/7 30m چین Mega
5 رول فتوگلاسه (ضد آب) 180 91/4 30m چین Mega
6 رول فتوگلاسه (ضد آب) 180 106/7 30m چین Mega
7 رول فتوگلاسه (ضد آب) پشت مارک دار 200 91/4 30m چین Mega
8 رول فتوگلاسه (ضد آب) پشت مارک دار 200 106/7 30m چین Mega
9 رول فتوگلاسه (ضد آب) 212 106/7 30m هند Novajet

رول فتوگلاسه

شرکت نواجت

 

رول فتو گلاسه 
پوششی براق و شفافی دارد 
را دارد DYE & PIGMENT ضد آب بوده و قابلیت چاپ با جوهرهای 
جهت چاپ انواع عکس ها و پوسترهای حرفه ای قابل استفاده است 
دارای گرم های مختلف و عرض های استاندارد می باشد 

خرید از فروشگاه